Privatlivspolitik

GDPR

PRIVATLIVSPOLITIK

for Fonden Ulvsborg Historisk Værksted

Fonden Ulvsborg Historisk Værksted

CVR-nr. 28422067

Adresse: Toftholmvej 66, 4550 Asnæs

Telefonnummer: 77341201

E-mailadresse: ulvsborg@gammel-ulvsborg.webessens.dk

Eventuel hjemmeside: www.ulvsborg.dk

For spørgsmål vedrørende fondens behandling af personoplysninger, kan fonden kontaktes ved henvendelse til Mette Bohart, telefon: 20911780, mail: mette@ulvsborg.dk.

Formålene med behandling af dine personoplysninger

Fonden behandler personoplysninger om dig for at varetage fondens formidlingsformål, fondens drift og fondens interesser. Oplysningerne er nødvendige for at opfylde den aftale, vi har med dig om kulturhistorisk formidling eller andet konkret aftalebaseret samarbejde, hvilket er et lovligt formål, der ikke kræver samtykke. Vi kan endvidere behandle personoplysninger om dig for at opfylde lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav. Fonden behandler kun de oplysninger om dig, som vi skal bruge for at opfylde vores formål.

Kategorier af personoplysninger

Vi bruger som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger. Herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer. Vi kan også bruge billeder med dig. De kan være fra sociale arrangementer på fondens hjemmeside eller i fondens materiale. Vi kan bruge oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse. F.eks. dit CPR-nummer i forbindelse med indberetning af donationer, hvidvask-sammenhæng eller oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med sager om overtrædelse af fondens vedtægter eller husorden. Vi kan bruge følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger i forbindelse med tilretninger og tilrettelægelse af fondens forhold på grund af handicap eller alder.

Samtykke

Hvis vi gerne vil indsamle oplysninger om dig, som ikke er nødvendige for at opfylde vores formål, anmoder vi om dit samtykke. Det kan f.eks. være, at fonden gerne vil udarbejde en liste over, hvad de enkelte frivillige arbejder med. Hvis vi har brug for dit samtykke, har du også mulighed for at sige nej. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte den daglige leder.

Videregivelse

Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt. Enten på grund af lovgivning eller hvis fonden har en berettiget interesse, der overstiger hensynet til dig. Dette kan f.eks. være til Skat i forbindelse med indberetning af modtagne donationer. Eller til Nets i forbindelse med opkrævning af betalinger.

Opdatering af oplysninger

De personoplysninger, vi har om gæster, kunder, ansatte, kontraktsparter, mv., skal være rigtige. Vi beder dig derfor om at meddele, hvis du f.eks. skifter e-mailadresse, telefonnummer eller kontonummer. 

Sletning af oplysninger

Vi sletter personoplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem, f.eks. fordi du er ophører med at være frivillig. Vi har fastsat procedurer for, hvornår vi sletter dine personoplysninger. Selvom din kontakt til fonden er ophørt, kan dit navn fortsat fremgå af fondens dokumenter som f.eks.bestyrelsesmødereferater og årsregnskaber. F.eks. har været udpeget til en bestyrelsespost, ansat, individuelt tilknyttet som frivillig, eller har anmodet om at få noteret en udtalelse i eller kommentar til et dokument. 

  • Fondens daglige ledelse vil løbende vurdere, om dokumenter der indgår i driften har indhold, der fortsat er relevante og nødvendige at kunne dokumentere. 
  • Årsregnskaber og bogføring skal vi opbevare i mindst 5 år. 

Sikkerhed

Vi har vedtaget regler for, hvordan vi sikrer de personoplysninger, vi har registreret om dig. Vi har fastsat procedurer for, at det kun er relevante ansatte og bestyrelsesmedlemmer, der har adgang til oplysningerne. Medmindre vi er berettigede til at videregive oplysningerne. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der medfører en høj risiko for dine rettigheder. F.eks. for identitetstyveri, økonomisk tab eller tab af omdømme, underretter vi dig så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til efter anmodning at få følgende oplyst:

  • hvilke oplysninger, vi behandler om dig 
  • hvor oplysningerne stammer fra
  • hvad vi bruger dine oplysninger til
  • hvor længe, vi behandler dine oplysninger
  • hvem, vi videregiver dine oplysninger til

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan begrænses af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv. 

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger, og til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige.  

Du har ret til at få slettet dine oplysninger. Retten til at få slettet oplysninger kan begrænses, f.eks. hvis oplysningen fortsat er nødvendig for at opfylde vores lovlige formål, lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. F.eks hvis du mener, at oplysningerne er forkerte, eller at vi behandler oplysningerne i strid med forordningen. Du kan også gøre indsigelse, hvis du ikke ønsker at have dine billeder fra fondens aktiviteter offentliggjort på fondens hjemmeside. Fonden må i disse tilfælde foretage en afvejning af, om dit ønske overstiger fondens interesse i behandlingen af disse oplysninger.

Hvis betingelserne er opfyldt, har du ret til at modtage egne personoplysninger eller få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.