Beskrivelse af LAG projekt

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Ulvsborg har i den forbindelse modtaget tilskud til Projekt “En helt igennem historisk overnatning”

Projektet handler om at skabe aktiviteter, oplevelser og synlighed der udnytter stedets kapacitet i og ikke mindst udenfor Ulvsborgs naturlige åbningssæson, samt gøre Ulvsborg mere attraktiv at besøge for bl.a cykelturister i selve sæsonen. Dette indbefatter bl.a udviklingen af ny hjemmeside, landkending i form af flagstænger og udvikling af kulturelle overnatnings tilbud på Ulvsborgs jorde.