Lokalt engagement og medejerskab

Ulvsborg Historisk Værksted prioriterer det lokale engagement og medejerskab.

Det er vores overbevisning, at det bedste bidrag, som vi kan give til vores omgivende samfund, er det, som vi kan integrere i vores kernevirksomhed og -drift.

Det er i vores kernevirksomhed og -drift, at vi er stærkest, det er her vi har mest at tilbyde, og det er her, vi kan være troværdige og stabile samarbejdspartnere.

Aktivt medejerskab er en prioritet, vi er bl.a. medejere af:

Asnæs og omegns brugsforening a.m.b.a.

Dragsholm Sparekasse

Odsherred Erhvervsforum

Asnæs Vandværk a.m.b.a.

Lammefjordens Dige- og Pumpelag

Historiske Værksteder i Danmark

SEAS-NVE a.m.b.a.

OK a.m.b.a.

DLG a.m.b.a.

Østifterne f.m.b.a.

Realdania

Fællesskab og samarbejde er en prioritet, vi samarbejder med og/eller benytter os bl.a. af:

Foreningen Team Odsherred

Destination Sjælland

Broholmerselskabet – Specialklub for Broholmerracen

Lyngby Bueskyttelaug

Bueskydning Danmark

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Partnerskab med myndigheder er en prioritet, vi bidrager bl.a. til:

Skolen i virkeligheden

Skoletjenesten.dk

Danmarks Læringsfestival

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Den åbne skole

Virksomhedspraktik

Flexjob

Løntilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Folkemødet i Odsherred

Regulering af skadedyr