Efterårsferie uge 42

Dagligliv i den tidlige middelalder
Søndag d. 14. oktober-torsdag d. 18. oktober

Mens Borgherren og hans tapre riddere er i krig for kongen har de tilbageblevne på borgen travlt med at gøre klar til vinteren. Forrådskammeret skal fyldes op, der skal hugges brænde og tømmeret til det nye håndværkerhus skal gøres klar så det ikke går til inden byggeriet til forår. Og selvom Herren ikke selv er hjemme fortsætter træningen af de kommende væbnere så de er klar til kommende års togter.

Madmor har gang i gryderne og vil helt sikkert også gerne have en hånd.

Vi byder velkommen til en uge fyldt med prøv-selv aktiviteter.